Grip op zorgregistratie door innovatieve analyses

Grip op zorgregistratie: volledig en rechtmatig

Cyphers helpt ziekenhuizen om grip te krijgen en te houden op de zorgregistratie. In het complexe landschap van wet- en regelgeving zorgen onze  aanpak en dataproducten voor inzicht en controle op de bronregistratie. Wij helpen onder- en overregistratie voorkomen, besparen tijd bij de zorgregistratie en helpen bij een efficiëntere bedrijfsvoering.

Vertel mij meer

Volledigheid (Analyse DIS)

Analyse DIS is onze innovatieve methode en tool voor het signaleren en voorkomen van onderregistratie. Deze methode bestaat uit drie fases:

  1. Data-analyse: Cyphers analyseert de declaratiedata van uw ziekenhuis en koppelt een uitgebreide lijst met aanbevelingen terug in een dashboard.
  2. Dialoog en Verdieping: Cyphers faciliteert een gesprek met uw ziekenhuis over de aanbevelingen. We ondersteunen de interne dialoog, omdat keuzes over de inrichting van de bronregistratie per ziekenhuis verschillen. Samen bespreken we de aanbevelingen, resulterend in een lijst met de belangrijke aandachtspunten voor uw ziekenhuis.
  3. Verzilveren en Borging: We helpen bij het herstellen van de geïdentificeerde aandachtspunten en bieden ondersteuning bij het implementeren van controlemechanismen.

Met Analyse DIS van Cyphers krijgt uw ziekenhuis grip op zorgregistratie, waardoor u onderregistratie voorkomt en uw financiële prestaties optimaliseert.

Rechtmatigheid en Horizontaal Toezicht

Bij Cyphers zetten we geavanceerde textmining en controlemechanismen in om de rechtmatigheid van de zorgregistratie te waarborgen. Uw ziekenhuis voldoet hierdoor aan wet- en regelgeving en minimaliseert financiële risico’s.

Met textmining analyseren we het dossier controleren we op de aanwezigheid van benodigde verslagen. Dit stelt ons in staat om discrepanties en onrechtmatigheden snel te identificeren en aan te pakken.

Onze aanpak helpt uw ziekenhuis om:

  • Onrechtmatige registraties te voorkomen: Door textmining en gedetailleerde controle van verslagen, zorgen we ervoor dat alleen geleverde zorg wordt geregistreerd.
  • Compliant te zijn: We helpen u te voldoen aan eisen vanuit o.a. Horizontaal Toezicht.
  • Interne processen te verbeteren: Onze analyses en aanbevelingen ondersteunen uw interne controlesystemen, waardoor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw zorgregistratie verbeteren.
Vertel mij meer

Wij vertellen je graag meer!

Benieuwd naar de meerwaarde die Cyphers kan leveren voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

(088) 002 96 00 info@cyphers.nl
CyphersZorgregistratie